Cele instytutu

» Cele instytutu

Misja Instytutu

 

 • popularyzowanie treści społecznego nauczania Kościoła, a w szczególności upowszechnianie i komentowanie nauczania Jana Pawła II,
 • inspirowanie, organizowanie oraz prowadzenie prac naukowych w zakresie nauczania Jana Pawła II,
 • dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej poprzez pracę formacyjną z młodymi,
 • pobudzanie inicjatyw społecznych i samorządowych, a przez to kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach,
 • inicjowanie debat nad problemami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi.
 • edukacja w zakresie dziedzin takich jak: ekonomia, polityka, antropologia, filozofia, historia, kultura,
 • w oparciu o wartości proponowane przez katolicką naukę społeczną oraz myśl Jana Pawła II

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 • gromadzenie i udostępnianie publikacji poświęconych nauczaniu papieskiemu,
 • prowadzenie prac badawczych w dziedzinach związanych z naukami społecznymi,
 • prowadzenie seminariów i szkoleń poświęconych społecznemu nauczaniu Jana Pawła II,
 • współpracę z innymi placówkami naukowymi oraz instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką nauki, religii i kultury.