Historia instytutu

» Historia instytutu

Historia Fundacji

 

Instytut Tertio Millennio został założony w 1995 roku przez dominikanina Macieja Ziębę OP, a jego powstanie było związane z ogłoszeniem przez Jana Pawła II Listu Apostolskiego Tertio Millennio Adveniente (1994). W tym dokumencie Papież sformułował wezwanie do przygotowania na czas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

 

Powtarza się dziś w świecie – pisał we wspomnianym Liście – sytuacja z ateńskiego Areopagu, na którym przemawiał św. Paweł. Tych „areopagów” jest dziś wiele i są bardzo różne. Są to wielkie tereny współczesnej cywilizacji i kultury, polityki i ekonomii. Im bardziej Zachód odrywa się od swych chrześcijańskich korzeni; tym bardziej staje się terenem misyjnym, w znaczeniu wielorakich „areopagów” (TMA 57).

 

Idąc za wskazaniem tych słów Instytut został powołany na okres czterech lat, jako jedno z miejsc, gdzie miały trwać przygotowania do należytego przeżycia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Zgodnie z wizją papieską czas oczekiwania miał zostać wykorzystany przede wszystkim do ponownego głębokiego przeżycia wiary, a z drugiej strony do poszukiwania odważnych rozwiązań problemów, jakie stawia przed Kościołem wiek XXI. By poszukiwania te – mające nie tylko indywidualny, ale również wspólnotowy wymiar – były możliwe, potrzeba było miejsc spotkań i dyskusji. Jako takie miejsce, jeden ze współczesnych areopagów, został początkowo powołany Instytut Tertio Millennio. W tym okresie był on filią Ośrodka Myśli Politycznej.

 

Początkowy zamiar czteroletniego okresu działalności został zarzucony po ogłoszeniu przez Jana Pawła II Listu Apostolskiego Novo Millennio Ineunte (2001), który podsumowywał obchody Wielkiego Jubileuszu. Znajdują się tam następujące słowa:

 

Symboliczne Drzwi Święte zamykają się za nami, ale żywa brama, którą jest Chrystus, pozostaje otwarta szerzej niż kiedykolwiek. Po entuzjazmie jubileuszowych uroczystości nie powracamy do codziennej szarzyzny. Przeciwnie, jeśli nasze pielgrzymowanie było autentyczne, pozwoliło nam niejako rozprostować nogi przed drogą, która nas czeka. Musimy naśladować entuzjazm apostoła Pawła: wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie (Flp 3, 13-14)” (NMI 59).

 

Te słowa uznające aktualność zadań opisanych w Liście Tertio Millennio Adveniente zostały przez twórców Instytutu odczytane, jako zachęta do dalszych działań. Z tego względu w 2001 r. Instytut sformalizował swoją niezależność powołując osobną fundację, której cele odpowiadają zadaniom, jakie Papież postawił przed katolikami na czas przełomu wieków. Realizując te cele Instytut stara się być miejscem dyskusji pomiędzy różnymi środowiskami i grupami, które pomimo rozbieżności poglądów i różnorodności doświadczeń, łączy troska o dobro wspólne; chce być instytucją, która promuje wartości w życiu publicznym; jest miejscem, gdzie stale odbywa się recepcja nauczania Jana Pawła II.