12 rocznica śmierci Jana Pawła II

Obchodzimy 12 rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II.  Z tej okazji przypominamy fragment Listu Apostolskiego do młodych o nadziei.

„W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy. Nadzieja zaś jest zawsze związana z przyszłością, jest oczekiwaniem „dóbr przyszłych”. Jako cnota „chrześcijańska” jest ona związana z oczekiwaniem tych dóbr wiecznych, które Bóg przyobiecał człowiekowi w Jezusie Chrystusie3. Równocześnie zaś ta nadzieja jako cnota „chrześcijańska” i „ludzka” zarazem, jest oczekiwaniem dóbr, które człowiek wypracuje, korzystając z talentów danych mu przez Opatrzność”.

Parati semper. List Apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, Rzym 31.03.1985.