Konferencja „Przyszłość demokracji. Encyklika Centesimus annus po 25 latach”

b2_finalZapraszamy na konferencję „Przyszłość demokracji. Encyklika Centesimus annus po 25 latach”, która odbędzie się 24 listopada br. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Potockich na Uniwersytecie Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 32, w godzinach 10.00 -18.00. Konferencja jest częścią obchodów dwustulecia Uniwersytetu Warszawskiego.

Upadek komunizmu w Europie Wschodniej, pierwsze wolne wybory, powstanie nowych państw, wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej i dynamiczne zmiany kulturowe to kontekst powstania encykliki Centesimus annus Jana Pawła II. Dwadzieścia pięć lat od jej ukazania się pragniemy ponownie poruszyć tematy związków demokracji i religii, roli rządów prawa oraz kryteriów sprawiedliwego ustroju gospodarczego. Jak brzmią refleksje Jana Pawła II po 25 latach? Czy wobec kryzysu instytucji demokratycznych w Europie i innych współczesnych wyzwań lektura encykliki może nam coś powiedzieć?

W dyskusji wezmą udział wieloletni komentatorzy myśli papieskiej, zarówno jej apologeci, jak i krytycy, m.in.: prof. Josef Isensee, dr hab. Rafał Chwedoruk, prof. Tomasz Dołęgowski, prof. Aniela Dylus, prof. Marcin Król, prof. Jacek Kurczewski, prof. Irena Lipowicz, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, prof. Stanisław Mocek, Maciej Witucki, i o. dr Maciej Zięba OP.

Konferencję współorganizują Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy z Instytutem Tertio Millennio, Fundacją Konrada Adenauera, Komitetem Dialogu Społecznego KIG i Collegium Interethnicum.

Szczegółowy program wydarzenia:

10.00 – Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników
Dziekan WSNSIR UW dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW, Instytut Politologii UKSW ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Prezes Instytut Tertio Millennio o. dr Maciej Zięba OP

10.20-12.00
Sesja I – Demokracja i religia
Prowadzenie: dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
10.20 – dr hab. Rafał Chwedoruk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
10.40 – prof. dr hab. Stanisław Mocek (Collegium Civitas)
11.00 – o. dr. Maciej Zięba OP (Instytut Tertio Millennio)
11.20 – dyskusja

12.00-12.15 Przerwa

12.15-14.00
Sesja II – Demokratyczne państwo prawa
Prowadzenie: prof. dr hab. Jan Grosfeld (Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego)
12.15 – prof. dr hab. Josef Isensee (prof. em Uniwersytetu w Bonn)
12.35 – prof. dr hab. Jacek Kurczewski (Uniwersytet Warszawski)
12.55 – prof. dr hab. Irena Lipowicz (Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego)
13.15 – dyskusja

14.00-15.00 Obiad (szwedzki stół, Sala Bilardowa przy Sali Balowej)

15.00-16.30
Sesja III – Demokracja i gospodarka
Prowadzenie: dr hab. Aneta Gawkowska (Uniwersytet Warszawski)
15.00 – dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa)
15.20 – prof. dr hab. Aniela Dylus (Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego)
15.40 – Maciej Witucki (Komitet Dialogu Społecznego KIG)
16.00 – dyskusja

16.30-17.00 Przerwa kawowa

17.00-18.00
Podsumowanie konferencji, rozmowa na temat Centesimus annus i problemów poruszonych w czasie konferencji
prof. dr hab. Marcin Król (Uniwersytet Warszawski), ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego)

Zapraszamy serdecznie.