Między miłością a wykluczeniem – OPen

plakatOpenNajbliższe spotkanie z cyklu OPen chcemy poświęcić rozmowie o miejscu, jakie zajmują wierzące osoby homoseksualne w Kościele.
Zastanowimy się, jak rozumieć katechizmowe wezwanie do szacunku, współczucia i delikatności oraz przeżywania własnej wiary mimo wszelkich trudności.

Naszymi gośćmi będą
Szczepan Czerski, Marcin Dzierżanowski i ks. Bogusław Szpakowski SAC,
a dyskusję poprowadzi
Katarzyna Jabłońska – współautorka książki „Wyzywająca miłość”.

Serdecznie zapraszamy w poniedziałek, 17 lutego o godz. 19:00
do Sali Prowincjalskiej klasztoru oo. Dominikanów przy ul. Freta 10.

KKK 2358 Pewna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Skłonność taka, obiektywnie nieuporządkowana, dla większości z nich stanowi trudne doświadczenie. Powinno się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i – jeśli są chrześcijanami – do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji.

KKK 2359 Osoby homoseksualne są wezwane do czystości. Dzięki cnotom panowania nad sobą, które uczą wolności wewnętrznej, niekiedy dzięki wsparciu bezinteresownej przyjaźni, przez modlitwę i łaskę sakramentalną, mogą i powinny przybliżać się one – stopniowo i zdecydowanie – do doskonałości chrześcijańskiej.