Spotkanie Instytutu w Belwederze

W piątek 14 lutego w Belwederze odbyło się spotkanie członków Instytutu Tertio Millennio z panem Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. Pan Prezydent opowiedział nam historię pałacu i osób z nim związanych, a następnie, po skromnym poczęstunku, zostaliśmy oprowadzeni po tej architektonicznej i historycznej perle Polski.

Spotkanie to miało charakter nieformalny i było dopełnieniem zaproszenia złożonego przez pana Prezydenta w czasie czerwcowego Tertionu.

Poniżej przedstawiamy krótki fotoreportaż.