Trwa rekrutacja na Szkołę Letnią 2018!

Do 13 maja trwa rekrutacja na Tertio Millennio Seminar On The Free Society, które odbędzie się w Krakowie w terminie 2-20 lipca 2018.

Seminarium organizowane wspólnie z The Ethics And Public Policy Center (EPPC) w Waszyngtonie, adresowane jest do studentów i doktorantów między 22, a 32 rokiem życia. Studenci i doktoranci z Polski, USA i Europy Środkowo-Wschodniej uczestniczą w  zajęciach dotyczących zasadniczych zagadnień współczesnej rzeczywistości zachodniego kapitalizmu, historii Kościoła i Katolickiej Nauki Społecznej.

Wykładowcami, podobnie jak w latach poprzednich będą znaczące postaci współczesnej myśli chrześcijańskiej i społecznej, m.in. G. Weigel, M. Zięba OP, R. Hittinger i M. Eberstadt.

Całe seminarium odbywa się w języku angielskim. Poza wykładami uczestnicy mają też okazję zwiedzić Kraków i jego okolice, poznać historię i kulturę polską, a przede wszystkim poznać wspaniałych młodych ludzi z różnych krajów.


Wszelkie informacje oraz formularz rekrutacyjny dostępny jest na www.seminar.tertio.pl  do 13 maja.

Serdecznie zapraszamy!