XLIII i XLIV Szkoły Zimowe

XLIII i XLIV Szkoły Zimowe pod tytułem „Chrześcijanie na współczesnych areopagach. Kultura, ekonomia, polityka” odbyły się w Wadowicach w dniach 7 – 16 lutego 2017 r. W tych kilkudniowych seminariach poświęconych Katolickiej Nauce Społecznej oraz nauczaniu Jana Pawła II uczestniczyli studenci, doktoranci i absolwenci z całej Polski. Szkoła współorganizowana była z Fundacją Konrada Adenauera.

Wykładowcami na tegorocznych edycjach byli: Przemysław Babiarz, Stanisław Cebrat, Bogusław Chrabota, Piotr Kolbusz, Ireneusz Krosny, Michał Szułdrzyński, Kazimierz M. Ujazdowski, Paweł Ukielski, Krzysztof Zanussi oraz Maciej Zięba OP.
Podczas szkół odbyły się także warsztaty poświęcone encyklikom Centesimus Annus oraz Laudato Si, a przeprowadzone przez Cezarego Kościelniaka, Michała Matlaka i Radosława Michalskiego. Jak co roku, nieodłącznym elementem szkoły była debata oksfordzka, do której uczestnicy przygotowywali się przez cały czas trwania szkoły. Zwiedzili oni także Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach oraz Sanktuarium Maryjno-Pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Czas szkół zimowych był pełen rozwijających dyskusji, uczestnicy chętnie korzystali z możliwości podnoszenia nurtujących ich tematów w rozmowach z wykładowcami i warsztatowcami. Nie zabrakło również ożywionych dyskusji uczestników, toczących się nie raz do późnych godzin nocnych.
Poniżej kilka zdjęć z tegorocznych szkół: