Słup Paweł

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej, a obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także na University of Manchester w ramach wymiany Erasmus+.

W swoich badaniach w ramach studiów doktoranckich interesuje się przede wszystkim tematyką odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych oraz sposobami egzekwowania tej odpowiedzialności. Interesują go także zagadnienia wzajemnych związków między prawem i ekonomią, przede wszystkim w obszarze prawa korporacyjnego, oraz historia myśli politycznej i prawnej.

Obecnie kieruje realizowanym w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki Preludium 19 projektem Powództwo derywacyjne: skuteczny instrument pociągania do odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych za szkodę wyrządzoną spółce?, a jako stypendysta m. st. Warszawy realizuje projekt Prywatnoprawne formy finansowania projektów komunalnych przez mieszkańców na tle rozwiązań prawa amerykańskiego.

Z Instytutem Tertio Millenio związany od XLIX Szkoły Zimowej w 2020 r. W wolnym czasie chętnie czyta (ostatnio literaturę rosyjską), gra na gitarze, jeździ na nartach i odkrywa nowe talenty na scenie polskiej muzyki rozrywkowej.