Projekty

» Projekty

Szkoła Zimowa

unikalne kilkudniowe seminarium poświęcone aktualnym wydarzeniom religijnym, kulturalnym i politycznym rozważanym w kontekście katolickiej nauki społecznej.

Konkurs Papieski

jeden z największych konkursów dotyczących wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Dotąd udział w konkursie wzięło ok. 25 000 osób.

Szkoła Letnia

poruszana zasadnicze zagadnienia współczesnej rzeczywistości demokratycznego kapitalizmu. Daje możliwość dokonania pogłębionej refleksji nad współczesną historią w świetle społecznej nauki Kościoła.

Dar na 100

Szkoła Wrześniowa

Spotkania w Laskach

Tertion

coroczne zjazdy formacyjno-integrujące dla wolontariuszy, sponsorów i przyjaciół Instytutu.