Poznaj Instytut Tertio Millennio

Tworzymy środowisko świeckich katolików

Tworzymy środowisko intelektualne świeckich katolików, które łączy wiarę z działalnością społeczną. Celem naszej fundacji jest promowanie wartości chrześcijańskich w społeczeństwie. Stawiamy na dialog, edukację i aktywność społeczną.

Cały plan pracy Instytutu Tertio Millennio
wydaje się naglącą potrzebą obecnych czasów

Think - tank świeckich katolików

Misja Tertio

Tworzymy treści wpływające na rzeczywistość

Tworzymy treści na PORTALU TERTIO oraz PODKASTACH, skupiamy, zapraszamy i rozmawiamy z ekspertami o Katolickiej Nauce Społecznej i innych społecznych zagadnieniach. Nasza misja to nie tylko dostarczanie informacji, ale również budowanie świadomości społecznej zgodnie z wartościami KNS.

Tygiel w Lublinie

Edukujemy poprzez regionalne i ogólnopolskie projekty

Edukujemy poprzez regionalne i ogólnopolskie projekty, czerpiąc z nauczania Jana Pawła II. Nasze projekty obejmują największy Konkurs wiedzy nauczaniu Jana Pawła II (KONKURS PAPIESKI) oraz Szkoły Letnie i Zimowe pozwalające zgłębiać nauczanie społeczne Kościoła.

Tygiel vol. 2 w Lublinie

Organizujemy wydarzenia wpływające na rzeczywistość i na sieci między ludźmi

Nasze spotkania dyskusyjne i debaty, organizowane w różnych miejscach Polski, są platformą do głębokich rozmów na tematy dotyczące Katolickiej Nauki Społecznej i innych istotnych zagadnień społecznych. Współpracujemy zarówno z ekspertami, jak i z lokalnymi społecznościami, dążąc do stworzenia przestrzeni, gdzie różne perspektywy i głosy są szanowane. Nasze wydarzenia nie tylko edukują, ale także inspirują do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu społeczeństwa. Przyczyniają się do pogłębienia relacji i dialogu w środowiskach katolickich.

Działamy na rzecz dobra wspólnego

Wprowadzając dobro w czyn, pragniemy być inspiracją dla innych, zachęcając do aktywnego udziału w tworzeniu lepszej rzeczywistości dla wszystkich. Wierzymy, że nasza siła tkwi nie tylko w słowach, ale także w czynach, które przynoszą rzeczywistą pomoc tym, którzy jej potrzebują. Działamy poprzez angażowanie się w akcje charytatywne podczas naszych wydarzeń, a także organizując własne akcje.

Dobrze realizujemy naszą Misję

Nasze działania w liczbach

Zrealizowanych projektów

Uczestników projektów

Laureatów konkursów

Absolwentów Instytutu
Konkurs Papieski wiosna - lato 2024
Konkurs Papieski

Jeden z największych konkursów wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Dotąd wzięło w nim udział ok. 35 000 osób.

Dowiedz się więcej
Szkoła Zimowa zima 2024
Szkoła Zimowa

Seminarium poświęcone aktualnym wydarzeniom religijnym, kulturalnym i politycznym rozważanym w kontekście katolickiej nauki społecznej.

Dowiedz się więcej
Tertio Millennio
on the Free Society
lato 2024
Tertio Millennio
on the Free Society

Tygodniowe seminarium poświęcone Katolickiej Nauce Społecznej, odbywające się corocznie końcem września w Wadowicach.

Dowiedz się więcej

Jak działamy

Cele Instytutu

W Instytucie Tertio Millennio popularyzujemy treści społecznego nauczania Kościoła, a w szczególności upowszechnianie i komentowanie nauczania Jana Pawła II. Inspirujemy, organizujemy oraz prowadzimy prace naukowe w zakresie nauczania Jana Pawła II. Dbamy o rozwój świadomości obywatelskiej poprzez pracę formacyjną z młodymi, pobudzanie inicjatyw społecznych i samorządowych, a przez to kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach. Inicjujemy debaty nad problemami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi. Edukujemy w zakresie dziedzin takich jak: ekonomia, polityka, antropologia, filozofia, historia, kultura, w oparciu o wartości proponowane przez katolicką naukę społeczną oraz myśl Jana Pawła II.