• Majerczykówka
 • 16.09 - 25.09.2024

Obóz integracyjno-naukowy ITM i Teologii Politycznej

Obóz Integracyjno-Naukowy dla studentów

Debaty, warsztaty, panele dyskusyjne, wycieczki...

Serdecznie zapraszamy studentów na obóz integracyjno-naukowy Instytutu Tertio Millennio i Teologii Politycznej w Majerczykówce w dniach 16-25 września 2024 r. dla studentów rozpoczynających studia w tym roku akademickim.

Obóz Integracyjno-Naukowy jest okazją dla nowo przyjętych studentów do spróbowania swoich sił w pierwszych debatach, warsztatach i panelach dyskusyjnych, które przybliżą Wam świat studencki i pozwolą poznać Wam studentów z Waszych miast jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Program wydarzenia

 • Ponad 27 godzin paneli dyskusyjnych, wykładów i warsztatów z najważniejszymi intelektualistami Kościoła Katolickiego w Polsce, wokół bieżących spraw społecznych dotyczących m.in demokracji, antropologii, filozofii, kultury, historii,  ekonomii, polityki i Kościoła, w oparciu o dzieło „Pamięć i Tożsamość” św. Jana Pawła II.
 • Codzienne wędrówki po górach na różnych poziomach zaawansowania a także sport, wędrówki i rekreacja. W trakcie 10 dni naszego obozu, będziecie mieli szansę aktywnie wypocząć w towarzystwie studentów.
 • Debata parlamentarna – z definicji, debata ma na celu przygotować jej uczestników do wystąpień publicznych przed większym audytorium. Jest to umiejętność niezbędna każdej osobie działającej publicznie. Spotyka się ona bowiem z koniecznością zaprezentowania swojego stanowiska, lub stanowiska swojej organizacji, na forum publicznym. Ponadto zaproponowany sposób debatowania uczy jasnej, konkretnej i rzeczowej argumentacji w trakcie dyskusji.

 

 

W planach mamy dla Was

Image 1

Integracje, konkursy i imprezy

Image 2

Wędrówki po Tatrach na wielu stopniach zaawansowania

Image 3

Wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty z Intelektualistami Kościoła Katolickiego z całej Polski

Image 4

Sport, termy i rekreacja

Image 5

Eucharystia

Image 6

Widok z okna!

Miejsce wydarzenia

Obóz integracyjno-naukowy ITM organizowany przez Instytut Tertio Millennio i Teologię Polityczną odbędzie się w pokojach gościnnych „U Marysi na dolinie”  w Majerczykówce – przysiółku wsi Poronin gdzie cisza, świeże powietrze i przepiękne widoki umożliwiają prawdziwy wypoczynek. Bliski dostęp do term, szlaków górskich, boiska piłkarskiego, lasów, Zakopanego i Małego Cichego pozwoli miło połączyć odpoczynek z turystyką i rekreacją.

Program wydarzenia

Bloki tematyczne

Obóz ITM podzielony jest na 9 bloków tematycznych na każdy dzień:

 • Polska Europa Kościół
 • Demokracja – możliwości i zagrożenia
 • Wolność i odpowiedzialność
 • Katolik w Internecie
 • Rodzina i Praca
 • Sztuka sakralna
 • Liturgia – stare i nowe
 • Wprowadzenie do Katolickiej Nauki Społecznej
 • Źródła i Mielizny – czyli katolik w post chrześcijańskiej rzeczywistości.

Prelegenci

 • zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, badacz i popularyzator historii rodziny Ulmów, absolwent Wydziału Historycznego i Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem, współautorem bądź redaktorem kilku książek naukowych, m.in. na temat ratowania Żydów przez Polaków podczas okupacji niemieckiej.

  dr Mateusz Szpytma
 • kapłan archidiecezji warszawskiej, profesor w zakresie nauk o polityce i katolickiej nauki społecznej, kierownik Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW. Redaktor naczelny czasopisma „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka”. W latach 2002-2008 członek Rady European Society for Research in Ethics "Societas Ethica". W latach 2008-2012 Sekretarz Generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE. W latach 2001-2023 członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN.

  Piotr Mazurkiewicz
 • filozof, profesor zwyczajny, wykładowca Collegium Civitas i Kolegium Europejskiego w Natolinie. Specjalizuje się w filozofii politycznej i historii stosunków międzynarodowych. Jest autorem wielu książek i artykułów, m.in. Północ i Południe. Teksty o kulturze i historii (2018), Początek końca historii. Tradycje polityczne w XIX wieku (2021), Walka o świat (2022). Jest współtwórcą pisma i środowiska Teologia Polityczna. W latach 2007-2023 prowadził razem z Dariuszem Gawinem i Dariuszem Karłowiczem program kulturalno-filozoficzny Trzeci punkt widzenia w TVP Kultura. W latach 2007-2010 był społecznym doradcą prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz w 2007 negocjatorem Traktatu Lizbońskiego UE.

  Marek Cichocki
 • Redaktor i publicysta. Wice-naczelny „Wszystko co Najważniejsze”, szef działu projektów międzynarodowych Instytutu Nowych Mediów, publikuje w prasie polskiej i zagranicznej. Autor programów radiowych i telewizyjnych. Stypendysta Departamentu Stanu USA oraz rzymskiego Angelicum. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i London University of Arts. Doktorant na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Autor książki „Dekada Franciszka”.

  Michał Kłosowski
 • filozof polityki, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie. Autor książek: Państwo i prawo w filozofii Hegla (1994), Prawo naturalne a ład polityczny (2006), Niemoralna demokracja (2008), Wokół idei wspólnoty (2012), Clash of Civilizations or Civil War (2013), Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej (2014), Solidarność znaczy więź AD 2020. Filozof w jaskini cieni (2023)

  Prof. Zbigniew Stawrowski
 • is a second-year PhD student in philosophy at the Faculty of Humanities and Social studies, University of Zagreb. Prior to that she has double majored in Latin language and literature and Philosophy at University of Zagreb, summa cum laude. Currently she is working as a teaching assistant at Univerity of Split where she teaches ethics. She is latin language teacher in private medical highshool Dental Centar Marušić in Split as well. Her main PhD research focus is virtues and natural law.

  Marija Barić Đurđević
 • dominikanin, teolog, profesor nauk teologicznych, jeden z czołowych światowych ekspertów w dziedzinie antropologii chrześcijańskiej Jana Pawła II. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownikiem Katedry Antropologii Teologicznej na Wydziale Teologicznym oraz dyrektorem Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II. Wykładał również w m.in. w Instituto Giovanni Paolo II w Rzymie, Papieskim Uniwersytetem Laterańskim, Papieskim Uniwersytetem św. Tomasza z Akwinu oraz John Paul II Institute for Studies on Mariage and Family w Melbourne. Prezes Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce.

  o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak
 • doktor nauk teologicznych, rekolek. , duszp., prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze. Prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny Wykładał m.in. w: Dominikańskich Szkołach Wiary, Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii, Studium Dominicanum, Wrocławskim Studium Liturgiczno-Wokalnym. Prowadził zajęcia w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów. Autor artykułów w: „W drodze”, „List”, „Teofil”, „Presje”, „Pastores”, „Rzeczpospolita” i „Liturgia.pl”. Jest współautorem „Wiara w czasach zarazy, Liturgia krok po kroku”, „Siedem tajemnic”, „O sakramentach”, „Decyzje, które zmieniły świat”, „Droga do zbawienia”.

  dr Tomasz Grabowski OP
 • Z wykształcenia religioznawca (UJ). Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. Prowadzi badania w zakresie historii i antropologii religii. Interesuje się kulturą wczesnochrześcijańską, przede wszystkim relacjami orto- i heterodoksji oraz rozwojem tradycji i imaginarium, a także problematyką liturgii chrześcijańskiej widzianej przez pryzmat teorii rytuału. Członek redakcji kwartalnika „Christianitas”.

  Dr Tomasz Dekert
 • kulturoznawca, ekonomista, badacz wpływu rodziny na gospodarkę oraz polityki rodzinnej. Prezes fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, ekspert Polskiego Forum Rodziców, członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w latach 2019-2023. Pracownik Zakładu Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu.

  dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski
 • Historyk i krytyk sztuki, stały publicysta miesięcznika: miesięcznika Nowe Książki , oraz portalu Teologia Polityczna. Ponadto pisuje w wielu innych miejscach. Mieszka w Warszawie. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i kilkuset popularno-naukowych i recenzji. W 2022 roku opublikował książkę Miniatury Rzymskie. Krótkie opowieści o rzymskim micie.

  Juliusz Gałkowski
 • mgr prawa WPIA UW, mg teologii Kolegium filozoficzno-teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie, wicesyndyk Polskiej Prowincji dominikanów, duszpasterz akademicki, duszpasterz Instytutu Tertio Millenio.

  Gaweł Włodarczyk OP
 • dyrygent, kompozytor, wokalista, absolwent Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Komponuje muzykę liturgiczną i sceniczną. Jego dzieła znalazły się w kilku śpiewnikach, m.in. Niepojęta Trójco, Canticum Novum i XLI wyd. Śpiewnika Kościelnego ks. J. Siedleckiego. Po jego utwory sięgają schole i chóry na całym świecie, m.in. Schola Cantorum Gedanensis, Chór Katedry Moskiewskiej, Chór Metropolii Petersburga. Stypendysta MKiDN.Jest zaangażowany w środowisko muzyczne przy krakowskim klasztorze dominikanów.

  Paweł Bębenek
 • Artysta grafik, rysownik, malarz, rzeźbiarz, działacz społeczny oraz koordynator projektów artystycznych. Pochodzi z Nowego Targu. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem oraz trzech uczelni wyższych: Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – wydział Grafiki (2014), Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie – wydział Filozofii (2021) oraz Akademii Katolickiej w Warszawie - Collegium Bobolanum – wydział Teologii (2023). Były prezes Katolickiego Centrum Kultury, współzałożyciel ogólnopolskiej wspólnoty i fundacji Vera Icon. Obecnie poświęca się pracy duszpasterskiej w Gdańsku jako dominikanin.

  Jacek Hajnos OP
 • Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW w dyscyplinie Ekonomia i finanse oraz absolwentka SGH, kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Pracuje w Centrum Badań nad Rynkiem Pracy i Rodziną (LABFAM) przy Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, gdzie zajmuje się badaniem zależności pomiędzy zmianami technologicznymi na rynku pracy, a płodnością. Uczestniczka programu "Europejska Doktorancka Szkoła Demografii" w Instytucie Demograficznym (INED) w Paryżu.

  Agata Kałamucka
 • Znany tiktoter i duszpasterz młodzieży w Zawierciu. Znalazł doskonały sposób, jak dotrzeć do młodego pokolenia. O życiu, w którym towarzyszy mu Bóg, opowiada za poprzez media społecznościowe. Prowadzone przez niego konto cieszy ogromnym zainteresowaniem. Ks. Sebastian odpowiada na pytania internautów dotyczące Kościoła i Pisma Świętego, ewangelizuje, pokazuje, jak wygląda jego codzienne życie, przytacza słowa Ewangelii. Autor książek: Starszy brat. O towarzyszeniu młodym w przygodzie życia., Algorytm szczęścia. Boski przepis na udane życie.

  ks. Sebastian Kosecki
 • Historyk idei, publicysta. Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego oraz szef Instytutu Stefana Starzyńskiego. Kierownik Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Zajmuje się historią polskiej myśli politycznej i społecznej, filozofią polityczną, problematyką związaną z polityką historyczną. Publikował m.in. w „Res Publice Nowej”, „Teologii Politycznej” czy „Rzeczpospolitej”. Współautor podręczników do historii oraz edukacji obywatelskiej

  Dariusz Gawin
 • Ur. 1966, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, magister historii. Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”. Autor książek i artykułów na temat liturgii łacińskiej, filozofii chrześcijańskiej oraz duchowości monastycznej, prowadzi badania na temat hermeneutyki reformy Soboru Watykańskiego II. W r. 2022 ukazała się w jego opracowaniu obszerna antologia literatury starożytnej i średniowiecznej Breviarium Kanonu kultury.

  Paweł Milcarek
 • doktor nauk ekonomicznych, ekspert polityki publicznej, finansów publicznych, pomocy publicznej i zarzadzania strategicznego, adiunkt w Instytucie Rozwoju Gospodarczego, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ekspert ds. oceny projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Członek Rady NCBiR. Posiada bogate doświadczenie w projektach private equity, public affairs i inwestycjach infrastrukturalnych. Autor książek i publikacji naukowych oraz licznych ekspertyz. Sporządził ponad 100 ekspertyz i ewaluacji z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, finansów publicznych, pomocy publicznej i budżetu zadaniowego, strategii i planów wieloletnich na rzecz administracji rządowej i samorządowej. Jest autorem 35 recenzowanych artykułów naukowych. Uznany ekspert ekonomiczny prezentujący swoje poglądy w mediach krajowych: prasie, radio i telewizji.

  dr Artur Bartoszewicz
 • historyk i krytyk sztuki, autor publikacji i wystaw poświęconych sztuce XIX i XX wieku oraz sztuce współczesnej.

  prof. dr hab. Andrzej Szczerski

Współorganizatorzy

Partnerzy wydarzenia

Aplikacje na Obóz Integracyjno-Naukowy przyjmowane będą tylko na podstawie niżej zamieszczonego formularza rekrutacyjnego.
Rekrutacja na Szkołę trwa do niedzieli 30.06.2024 r., do godz. 23.59.
O wynikach rekrutacji kandydaci na Obóz integracyjno-naukowy zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową.

Koszt uczestnictwa w 10 dniowym obozie wynosi 810 zł. Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie, a także przejazdy w trakcie trwania obozu.

Przy wypełnianiu formularza prosimy o rzetelność i zamieszczenie informacji, które mogą mieć znaczenie w kontekście niniejszej rekrutacji. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza proszę dokładnie zapoznać się z jego strukturą i pytaniami. Proszę zauważyć, że nie istnieje możliwość zapisywania naniesionych w formularzu informacji.

Uwaga!: Uzupełniając formularz prosimy koniecznie wypełnić wszystkie pola. Gdy nie mają Państwo odpowiedzi na któreś z pytań, proszę wpisać formułę “brak” lub “nie zastanawiałem(-am) się nad tym”. Pozostawienie jakiegoś pola niewypełnionego spowoduje, że niemożliwe będzie wysłanie formularza!

Rejestracja