Fundacja
„Instytut Tertio Millennio”

NIP: 676 21 95 471

KRS: 0000036659

Numer rachunku bankowego: 33 1240 4706 1111 0000 5168 6138

Biuro we Wrocławiu

ul. Grodzka 7/2, 50-120 Wrocław

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00