• online
 • 03.06 - 15.07.2024

Studencki Konkurs Papieski

O KONKURSIE

Świadectwo życia św. Jana Pawła II

Oto czwarta edycja Konkursu Papieskiego Edycji Studenckiej! Konkurs przeznaczony jest dla studentów oraz doktorantów, a także absolwentów uczelni wyższych. Konkurs składa się z II etapów.
Na 2 zwycięzców czeka stypendium na roczne interdyscyplinarne studia podyplomowe – JP2 Studies – w Instytucie Kultury św. Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie w roku akademickim 2024/2025. Przewidziane są również wyróżnienia z nagrodami rzeczowymi od naszych partnerów.

Fundatorami stypendiów są: Fundacja Świętego Mikołaja oraz Watykańska Fundacja Jana Pawła II.

IDEA KONKURSU

Popularyzujemy papieskie nauczanie

Konkurs Papieski Edycja Studencka jest równolegle odbywającym się konkursem do Konkursu Papieskiego dedykowanego dla licealistów. W tym roku organizujemy czwartą edycję dedykowaną studentom i doktorantom. Edycja ta jest odpowiedzią na zauważalną przez nas potrzebę adekwatnego konkursu dla studentów uczelni wyższych, aby i oni mogli wykazać się znajomością nauczania Jana Pawła II, a zwycięzcy mogli tę wiedzę pogłębić na rocznych interdyscyplinarnych studiach podyplomowych – JP2 Studies – na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie. Konkurs Papieski kształtuje twórcze myślenie, stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Jest więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej.

HARMONOGRAM KONKURSU

Etapy Konkursu Papieskiego

 • I Etap – 03.06 – 03.07.2024
  1.
  rejestracja kandydatów przez formularz na stronie internetowej
  2. odpowiedź na 3 otwarte pytania:
  – Kim dla Ciebie jest Jan Paweł II?
  – Przedstaw swój biogram, uwzględniając swoje zainteresowania akademickie i pozaakademickie.
  – Co sprawia, że chciał(a)byś podjąć roczne studia „JP2 Studies” na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie?
  3. Napisanie i wysłanie drogą mailową na adres: instytut@tertio.pl eseju na temat: „Jan Paweł II wobec współczesności” – Wybierz wątek/temat z nauczania Jana Pawła II, który Twoim zdaniem jest szczególnie aktualny dla współczesnego świata Kościoła i Twojego pokolenia. W swoim eseju odwołaj się m.in. do wybranych pism Jana Pawła II.
 • II Etap – 13/15 lipca 2024
  Rozmowa i obrona prac przed Jury Konkursowym

I etap konkursu trwa do końca dnia 3 lipca 2024, do którego należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz należy przesłać esej.

Wymogi redakcyjne:

 • w tytule pracy powinny znaleźć się: imię i nazwisko autora, nazwa uczelni, temat pracy;
 • plik powinien być zapisany w rozszerzeniu PDF;
 • w nazwie przesyłanego pliku powinno być podane imię i nazwisko autora (np. Anna_Kowalska.pdf);
 • praca nie może liczyć mniej niż 3 strony i więcej niż 4 strony znormalizowanego maszynopisu;
 • obowiązująca czcionka — Times New Roman, rozmiar — 12 pkt., interlinia — 1.5, tekst wyjustowany;
 • autor zobowiązany jest do umieszczenia w swojej pracy przypisów dolnych, sporządzonych według poniższego wzoru:

(fragment eseju) Papież Jan Paweł II w czasie swoich pielgrzymek beatyfikował bądź kanonizował wielu bohaterów i bohaterek wiary. Uroczystości związane z wyniesieniem tych wyjątkowych osób na ołtarze, bardzo często odbywały się w ich rodzimych krajach. Wzbogacało to kulturę religijną w tych miejscach, którą Papież tak bardzo pragnął rozwijać[1].
________________
[1] A. Silvestrini, Papież Pielgrzym, Warszawa 1999, s. 12–13.

 • praca powinna zawierać też bibliografię według następującego wzoru:

Bibliografia

1. G. Weigel, Świadek Nadziei, Kraków 2009.
2. A. Silvestrini, Papież Pielgrzym, Warszawa 1999.
3. ..

 • do pracy należy dołączyć oświadczenie o treści:

„Oświadczam, że powyższa praca została napisana przeze mnie samodzielnie; nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.”

Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatorów. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu (finału) zostaną o tym poinformowani drogą elektroniczną.

NAGRODY

Czekają na Ciebie cenne nagrody!

Główną nagrodą jest stypendium na roczne interdyscyplinarne studia podyplomoweJP2 Studies – na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie dla 2 laureatów.

Przewidziane są również wyróżnienia z nagrodami rzeczowymi od naszych partnerów.

Partner medialny

Nad przebiegiem konkursu czuwają:

Instytut Tertio Millennio
Organizator konkursu
został założony w 1995 roku przez dominikanina ś.p. Macieja Ziębę OP, a jego powstanie było związane z ogłoszeniem przez Jana Pawła II Listu Apostolskiego Tertio Millennio Adveniente (1994). W tym dokumencie Papież sformułował wezwanie do przygotowania na czas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. ITM realizuje rocznie kilka projektów przeznaczonych dla uczniów, studentów i doktorantów, takie jak: Szkoła Zimowa, Szkoła Wrześniowa (Jesienna), Szkoła Letnia (międzynarodowa), Konkurs Papieski, Spotkania w Laskach, Tertion, Dar na 100. Główną misją Instytutu jest popularyzowanie treści społecznego nauczania Kościoła, a w szczególności upowszechnianie i komentowanie nauczania Jana Pawła II oraz dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej poprzez pracę formacyjną z młodymi
Teologia Polityczna
Współorganizator
to ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką, artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Została założona przez dwóch filozofów Marka A. Cichockiego (wykładowca UW, dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin) i Dariusza Karłowicza (prezes Fundacji Świętego Mikołaja). Jest pierwszym pismem reprezentującym nieznaną w Polsce dziedzinę z pogranicza filozofii, polityki i teologii.
Fundacja Świętego Mikołaja
Współorganizator
Fundacja Świętego Mikołaja (wydawca Teologii Politycznej), od 1998 roku stara się w praktyce realizować etos wynikający z nauczania św. Jana Pawła II. Prowadzi aktywność charytatywną, edukacyjną, naukową, kulturalną i wydawniczą. Działania charytatywne Fundacji skupiają się na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z niezamożnych rodzin w Polsce i wspieraniu zaangażowanej społecznie młodzieży. Fundacja pomaga także dzieciom z syryjskiego Aleppo oraz w Iwano-Frankiwsku na zachodzie Ukrainy. Działalność naukową, kulturalną i wydawniczą Fundacja prowadzi w ramach Teologii Politycznej. Fundacja Świętego Mikołaja jest współzałożycielem Instytutu Kultury św. Jana Pawła II powołanego w 100-tną rocznicę urodzin Wielkiego Papieża na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie.

Pozostańmy w kontakcie

Jan Jaśkowiak
Instytut Tertio Millennio
instytut@tertio.pl