Konrad Ślizień-Kuczapski

pochodzi z Warszawy, ukończył gimnazjum Przymierza Rodzin z którym był związany nie tylko edukacyjnie ale również wspólnotowo. Działał w grupach Przymierza Rodzin najpierw jako uczestnik a później opiekun. Organizował wyjazdy dla dzieci, spływy kajakowe, wycieczki w góry. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego zwane również potocznie ,,Czackim”, gdzie dzięki festiwalowi teatralnemu, który się tam odbywa co roku zafascynował się teatrem. Obecnie jest studentem szóstego roku medycyny w Lublinie. Podczas lat studenckich udzielał się naukowo biorąc udział w kołach, konferencjach i pisząc artykuły. Udzielał też w AZS (pływanie, futsal), Duszpasterstwie Akademickim przy Dominikanach i  Instytucie Tertio Millennio. 

Jego ambicją jest bycie człowiekiem otwartym na drugiego i ciekawym świata, w obu aspektach odkrywając Boga. Instytut Tertio bardzo dużo mu dało, oferując rozwój duchowy, intelektualny i relacyjny, dlatego postanowił podzielić się tym darem z innymi i otworzyć oddział Tertio w Lublinie.