Jak działamy

Cele Instytutu

W Instytucie Tertio Millennio popularyzujemy treści społecznego nauczania Kościoła, a w szczególności upowszechnianie i komentowanie nauczania Jana Pawła II. Inspirujemy, organizujemy oraz prowadzimy prace naukowe w zakresie nauczania Jana Pawła II. Dbamy o rozwój świadomości obywatelskiej poprzez pracę formacyjną z młodymi, pobudzanie inicjatyw społecznych i samorządowych, a przez to kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach. Inicjujemy debaty nad problemami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi. Edukujemy w zakresie dziedzin takich jak: ekonomia, polityka, antropologia, filozofia, historia, kultura, w oparciu o wartości proponowane przez katolicką naukę społeczną oraz myśl Jana Pawła II.

Historia Tertio Millenio

Poznaj naszą historię

Instytut Tertio Millennio został założony w 1995 roku przez dominikanina Macieja Ziębę OP, a jego powstanie było związane z ogłoszeniem przez Jana Pawła II Listu Apostolskiego Tertio Millennio Adveniente (1994). W tym dokumencie Papież sformułował wezwanie do przygotowania na czas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

"Symboliczne Drzwi Święte zamykają się za nami, ale żywa brama, którą jest Chrystus, pozostaje otwarta szerzej niż kiedykolwiek. Po entuzjazmie jubileuszowych uroczystości nie powracamy do codziennej szarzyzny. Przeciwnie, jeśli nasze pielgrzymowanie było autentyczne, pozwoliło nam niejako rozprostować nogi przed drogą, która nas czeka. Musimy naśladować entuzjazm apostoła Pawła: wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie" (Flp 3, 13-14), (NMI 59).

Te słowa uznające aktualność zadań opisanych w Liście Tertio Millennio Adveniente zostały przez twórców Instytutu odczytane, jako zachęta do dalszych działań. W 2001 r. Instytut sformalizował swoją niezależność powołując osobną fundację, której cele odpowiadają zadaniom, jakie Papież postawił przed katolikami na czas przełomu wieków. Realizując te cele Instytut stara się być miejscem dyskusji pomiędzy różnymi środowiskami i grupami, które pomimo rozbieżności poglądów i różnorodności doświadczeń, łączy troska o dobro wspólne; chce być instytucją, która promuje wartości w życiu publicznym; jest miejscem, gdzie stale odbywa się recepcja nauczania Jana Pawła II.

Założyciel Instytutu

śp. Ojciec Maciej Zięba OP

ur. 1954, zm. 31.12.2020r., dominikanin, doktor filozofii, znawca nauczania społecznego Kościoła, założyciel i ogromnie zaangażowany prezes Instytutu Tertio Millennio do ostatnich chwil życia. Ukończył fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim, był wiceprezesem Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, katechetą, od lat 70. działaczem opozycji, doradcą Zarządu Regionu Dolny Śląsk „Solidarności” (1980–1981), redaktorem „Tygodnika Solidarność”. W latach 1998–2006 był prowincjałem polskich dominikanów. Autor wielu książek, m.in. Demokracja i anty-ewangelizacja, Niezwykły pontyfikat, Papieże i kapitalizm, Biel z dodatkiem czerni, Nieznane, niepewne, niebezpieczne? Szkic o Europie.

Zespół Tertio Millennio

Poznaj nasz zespół

Jan Jaśkowiak
Monika Jaśkowiak
Paweł Kierakowicz
Jan Gruszczyński
Katarzyna Wawryniuk
Jakub Horbacz
Konrad Ślizień-Kuczapski
Dominika Stachowska
Jerzy Różycki

Środowisko Tertio Millennio

Absolwenci Instytutu