Monika Jaśkowiak

W tym roku ukończyła studia inżynierskie na kierunku Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej.

Z Instytutem związana od 2020 roku. Koordynator projektów w Instytucie Tertio Millennio. Zaangażowana w posługę we wspólnocie Ruch Światło-Życie.

Interesuje się działalnością społeczną oraz dziedzinami ścisłymi. Do jej hobby należą: sport, muzyka i taniec.