Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu są przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

W ramach programu PROO 1a na lata 2018–2030 zamierzamy skupić się na:
Poprawie stabilności funkcjonowania Fundacji „Instytut Tertio Millennio”; podniesieniu standardów pracy i zarządzania organizacją; zbudowanie rozpoznawalności i marki „Instytut Tertio Millennio”; formowaniu młodych wolontariuszy i sympatyków Fundacji.
Dzięki PROO realizujemy i rozwijamy takie projekty jak: Konkurs Papieski, Konkurs Papieski dla studentów, Tertio Millennio Seminar on the free society oraz wydarzenia regionalne.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to instytucja odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Powstała w październiku 2017 r. z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego, przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.