Weź udział w Konkursie Papieskim dla Studentów!

Wesprzyj nas

Jesteśmy organizacją non-profit, utrzymującą się wyłącznie z darowizn oraz wsparcia partnerów. Jeśli chcesz wesprzeć rozwój redakcji lub są Ci bliskie nasze cele, możesz wesprzeć Instytut finansowo na 3 sposoby:

  • Poprzez bramkę płatniczą i BLIK
  • Darowizna za pomocą przelewu bankowego
  • Comiesięczne zlecenie darowizny
Zobacz pozostałe artykuły

Misja Tertio
Tworzymy środowisko świeckich katolików

Tworzymy

Środowisko świeckich katolików

Edukujemy i działamy społecznie

Poprzez regionalne i ogólnopolskie projekty edukacyjne w myśl nauczania Jana Pawła II

Popularyzujemy

Katolicką Naukę Społeczną poprzez media, artykuły i podkasty

Współpracujemy

Współpracujemy z podmiotami naukowymi zajmującymi się problematyką nauki, religii i kultury

Tworzymy

Środowisko świeckich katolików

Edukujemy i działamy społecznie

Poprzez regionalne i ogólnopolskie projekty edukacyjne w myśl nauczania Jana Pawła II

Popularyzujemy

Katolicką Naukę Społeczną poprzez media, artykuły i podkasty

Współpracujemy

Współpracujemy z podmiotami naukowymi zajmującymi się problematyką nauki, religii i kultury

Konkurs Papieski wiosna - lato 2024
Konkurs Papieski

Jeden z największych konkursów wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Dotąd wzięło w nim udział ok. 35 000 osób.

Dowiedz się więcej
Szkoła Zimowa zima 2024
Szkoła Zimowa

Seminarium poświęcone aktualnym wydarzeniom religijnym, kulturalnym i politycznym rozważanym w kontekście katolickiej nauki społecznej.

Dowiedz się więcej
Tertio Millennio
on the Free Society
lato 2024
Tertio Millennio
on the Free Society

Tygodniowe seminarium poświęcone Katolickiej Nauce Społecznej, odbywające się corocznie końcem września w Wadowicach.

Dowiedz się więcej

HISTORIA INSTYTUTU

Pielęgnujemy dziedzictwo
Jana Pawła II

Instytut Tertio Millennio został założony w 1995 roku przez dominikanina Macieja Ziębę OP, a jego powstanie było związane z ogłoszeniem przez Jana Pawła II Listu Apostolskiego Tertio Millennio Adveniente. W 2001 r. Instytut powołał fundację, której cele odpowiadają zadaniom, jakie Papież postawił przed katolikami na czas przełomu wieków. Realizując te cele Instytut stara się być miejscem dyskusji pomiędzy różnymi środowiskami i grupami, które pomimo rozbieżności poglądów i różnorodności doświadczeń, łączy troska o dobro wspólne; chce być instytucją, która promuje wartości w życiu publicznym; jest miejscem, gdzie stale odbywa się recepcja nauczania Jana Pawła II.