Zespół

» Zespół

o. Maciej Zięba

ur. 1954, dominikanin, doktor filozofii, znawca nauczania społecznego Kościoła, założyciel i prezes Instytutu Tertio Millennio. Ukończył fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim, był wiceprezesem Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, katechetą, od lat 70. działaczem opozycji, doradcą Zarządu Regionu Dolny Śląsk „Solidarności” (1980–1981), redaktorem „Tygodnika Solidarność”. W latach 1998–2006 był prowincjałem polskich dominikanów. Autor wielu książek, m.in. Demokracja i anty-ewangelizacja, Niezwykły pontyfikat, Papieże i kapitalizm, Biel z dodatkiem czerni, Nieznane, niepewne, niebezpieczne? Szkic o Europie. Mieszka we Wrocławiu.

Anna Janczyk

ur. 1992 r. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Interesuje się historią Polski XX wieku, dialogiem międzykulturowym i edukacją nieformalną. Pełni funkcję Wiceprezesa Instytutu Tertio Millennio.