Bach-Golecka Dobrochna

urodziła się i wychowała w Gdańsku. Ukończyła z wyróżnieniem III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (studia prawnicze), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (studia teologiczne), Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (doktorat z nauk prawnych), Uniwersytetu Kard. Wyszyńskiego w Warszawie (doktorat z nauk teologicznych). Od 2016 r. doktor habilitowana nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), od 2020 r. profesorka Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2005 r. pracuje w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA UW. W latach 2016-2018 pełniła funkcję sędziego ad hoc Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Pełniła funkcje doradcze na rzecz Kancelarii Senatu RP, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia. W latach 2018-2020 Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Badania naukowe prowadziła m.in. na Uniwersytecie w Oxfordzie, w Centrum im. Herscha Lauterpachta na Uniwersytecie w Cambridge oraz w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu.  Uczestniczyła w konferencjach i szkołach letnich organizowanych m. in. przez Ośrodek Myśli Politycznej oraz Instytut Tertio Millennio. Autorka publikacji z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego, prawa medycznego, administracji publicznej, etyki, teologii moralnej, prawa kanonicznego oraz praw człowieka.