Baran Bartłomiej

prawnik, od 2015 r. związany z Instytutem Tertio Millennio. Koordynator Gabinetu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, prezes zarządu głównego Stowarzyszenia KoLiber.

Doświadczenie zdobywał w m.in. Parlamencie Europejskim w Brukseli i Sądzie Okręgowym w Warszawie, a także w licznych organizacjach pozarządowych. Od 2016 r. współpracuje z biurem poselskim posła na Sejm RP Piotra Uścińskiego. W latach 2015-2019 współpracownik Zespołu Komunikacji, a następnie Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie słuchacz zarządzania finansami przedsiębiorstw w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji.

Zdobywca wielu laurów w olimpiadach, konkursach i symulacjach, korespondujących z wiedzą o społeczeństwie. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Lublina oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent licznych programów szkoleniowych i szkół letnich.

Pochodzi z Lubelszczyzny, mieszka w Warszawie. W wolnych chwilach zgłębia psychologię, słucha poezji śpiewanej, prowadzi badania genealogiczne i odkrywa ciekawe miejsca na mapie Polski.