Blejwas Sara

jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończyła dyplomację europejską i bezpieczeństwo międzynarodowe. Obecnie w ramach Podyplomowych Studiów Wschodnich w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego zgłębia wiedzę z zakresu przemian w Europie Wschodniej, Azji Centralnej, na Kaukazie Północnym i Południowym oraz Bałkanach.

Od kilku lat pracuje w Urzędzie Miasta Wrocław w Biurze Współpracy z Zagranicą. W ramach obowiązków zawodowych zajmuje się miastami partnerskimi Wrocławia z Europy Wschodniej, sytuacją imigrantów we Wrocławiu, współorganizacją wydarzeń z diasporami: ukraińską, białoruską i gruzińską.

W czasach studiów na Uniwersytecie Wrocławskim związana z Kołem Wschodnioeuropejskim Stosunków Międzynarodowych, w którym w latach 2015 – 2017 pełniła funkcję przewodniczącej. Związana również ze Stowarzyszeniem Młody Dolny Śląsk, w ramach członkostwa koordynuje projekt „Pan z Wrocławia? Bo ja też ze Lwowa”. Od 2020 roku zaangażowana w akcję „Proszę Panią, Proszę Pana – trochę dobra na Dzień Kobiet” na rzecz pomocy kobietom w kryzysie bezdomności, koordynuje przeprowadzenie akcji we Wrocławiu. Od 2021 roku członek honorowy Stowarzyszenia Białoruski Związek Solidarności. Od kilku lat związana z ITM jako uczestnik szkół zimowych, jesiennych, Tertionu i seminariów.

Interesuje się Europą Wschodnią, dlatego w czasie wolnym podróżuje po tym obszarze, czyta książki przełożone z ukraińskiego, rosyjskiego, białoruskiego i gruzińskiego, a także uczy się języka ukraińskiego.