Chmielevska Marta

Marta Chmielewska jest absolwentką italianistyki BA Uniwersytetu Warszawskiego, a wkrótce także socjologii. Marta urodziła się i wychowała w Wilnie na Litwie, w polskiej rodzinie. Jest stypendystką i Cyfrowym Ambasadorem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Od 3 lat służy w Dominikańskim Duszpasterstwie Młodzieży „Freta 10” przy kościele św. Hiacynta w Warszawie.

Marta biegle posługuje się językiem włoskim, angielskim, polskim, rosyjskim i litewskim. Pasjonują ją polskie tańce narodowe, malarstwo olejne i historia sztuki.