Ciżewska-Martyńska Elżbieta

socjolog, historyczka idei. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Autorka nagradzanej książki Filozofia publiczna Solidarności. Solidarność 1980-1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej (NCK 2010). Jej badania dotyczą myśli i dziedzictwa środkowoeuropejskiego ruchu dysydenckiego lat 70. I 80 XX wieku, historii idei politycznych XIX i XX wieku oraz socjologii ruchów społecznych. Visiting scholar na Uniwersytecie Columbia oraz visiting fellow na Uniwersytecie Princeton.

Związana z Instytutem Tertio Millennio od 2002 roku.