Dittwald Piotr

absolwent XIV LO im. S. Staszica w Warszawie (laureat LV Olimpiady Matematycznej), studiował matematykę i informatykę na Uniwersytecie Warszawskim.  W ramach obonionego w 2014 r. doktoratu z informatyki, a także po nim, zajmował się tematyką interdyscyplinarną.  Uczestniczył w (często międzynarodowych) badaniach zakończonych publikacjami w czołowych czasopismach z obszaru nauk o życiu  (Nature), genetyki (Genome Research, Human Mutation), chemii (Chem, Angewandte Chemie, Analytical Chemistry, Chemical Science) itp., łącznie cytowanych  ponad 1000 razy (wg Google Scholar). Dwukrotny stypendysta programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W ramach grantu Make-It DARPA rozwijał program do projektowania syntez chemicznych, jako jeden z kluczowych członków zespołu.  Interesują go nowatorskie zastosowania zagadnień matematycznych w najrozmaitszych dziedzinach.

Był aktywnym członkiem Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Soli Deo, samorządu na studiach doktoranckich, uczestnikiem szkoły zimowej Tertio Millenio, letniej szkoły The Phoenix Institute na uniwersytecie Notre Dame w South Bend (USA), oraz stażystą w biurze World Youth Alliance w Brukseli. Wielokrotnie uczestniczył w Tertionach, coraz bardziej doceniając (wraz z Żoną i Dziećmi) ich rodzinny charakter.

Wiele lat grał w amatorskiej lidze siatkówki. Na spotkaniach instytutowych stara się nie opuszczać meczów piłki nożnej.