Kolbusz Paweł

jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia licencjackie ukończył na Wydziale Nauk Społecznych, magisterskie w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im Willy’ego Brandta we Wrocławiu. Interesuje się stosunkami polsko-niemieckimi, historią polskiej transformacji ustrojowej oraz polityką międzynarodową. W swoich pracach badawczych poruszał tematykę nauczania Kościoła w sprawach społecznych. Aktualnie bada wpływ pandemii koronawirusa na integrację europejską w ramach doktoratu w Centrum Willy’ego Brandta.

Z Instytutem Tertio Millennio związany jest od 2013 roku, kiedy w klasie maturalnej po raz pierwszy wziął udział w Szkole Zimowej. Później regularnie brał udział w innych wydarzeniach Instytutu, między innymi w Szkole Jesiennej, w spotkaniach w Laskach i w Tertionach. Ostatnio był także na Szkole Letniej w Krakowie.