Kozłowski Konrad

Ukończył technikum elektroniczne EZN we Wrocławiu. Studiuje inżynierię środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej we Wrocławiu. Spełnia się społecznie w radiu i w samorządzie studenckim. Prywatnie interesuje się produkcją energii w systemie zamówień publicznych, ale także w sektorze krajowym.

Obecnie system zamówień publicznych jest przełomem, którego nie potrafią jeszcze ocenić, a jego wpływ na społeczeństwo to nowa demokratyczna ekspansja, od scentralizowanej energetyki do wielobiegunowych niezależnych sektorów.