Kurkowski Bartosz

ukończył kierunek „Informatyka i Ekonometria” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz kończy studia magisterskie z Filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Na pierwszej z tych uczelni prowadził również zajęcia jako Asystent.

Zawodowo zajmuje się programowaniem, w tym przede wszystkim w ramach data science, machine learningu i systemów sztucznej inteligencji. Dodatkowo jest w trakcie pisania doktoratu, w którym metody uczenia maszynowego wykorzystywane są do zarządzania wodą w miastach.

Od dziecka pasjonuje się filozofią, zwłaszcza filozofią języka, nauki i umysłu. Pracę dyplomową z filozofii pisze w temacie naturalizmu i pojęć osobowych jako metafor wyjaśniających. Dwa lata aktywnie współtworzył polskie czasopismo Filozofuj! którego głównym zadaniem jest popularyzacja filozofii. Zajmował się również apologetyką w Internecie (m. in. założył kanał na Youtube Sceptyczny Chrześcijanin).

Współdziałał przy różnych organizacjach i wydarzeniach katolickich, od Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Częstochowie i Poznaniu, przez Szlachetną Paczkę i dominikanów w Poznaniu, a obecnie też udziela się na jednej z grup Kongresu Katoliczek i Katolików. Z Tertio Millenio związał się na początku 2019 roku podczas szkoły zimowej.

Świeżo po ślubie. Pochodzi z Częstochowy, mieszka w Poznaniu, ale myśli o swej przyszłości w okolicach Krakowa.