Maria Sztuka-Płaszczyńska

Sinolog, polonistka, tłumaczka, badaczka, popularyzatorka wiedzy. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (sinologia), Uniwersytetu Warszawskiego (sinologia i filologia polska w ramach MISH), Katedry do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego (tłumaczenia ustne) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym UJ (doktorat w dyscyplinie językoznawstwa o chińskim języku urzędowym). Tłumaczka języka chińskiego. Jako stypendystka Rządu ChRL odbyła kursy języka i kultury chińskiej na uniwersytetach: Xidian University (西安电子科技大学) w Xi’anie oraz China Youth University for Political Studies (中国青年政治学院) w Pekinie w latach 2014-2015. Odbyła również wolontariat w Konsulacie RP w Szanghaju (2015).

W latach 2019-2021 r. pracowała jako asystent dydaktyczny na krakowskiej sinologii. Prowadziła liczne warsztaty służące popularyzacji wiedzy o Chinach. Wystąpiła w audycjach na temat Chin, m.in. w webinarze z cyklu SWPS Strefa Kultur: Projekt Azja: „Chrześcijaństwo w Chinach: pomiędzy wiarą, wolnością a polityką”. Autorka publikacji na temat chińskiej literatury, kultury, prawa i języka. Redaktor naczelna czasopisma „Chiny Dzisiaj”, poświęconego religiom w Chinach ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijaństwa i katolicyzmu. 

Związana z Instytutem Tertio Millennio od 2019 roku. Uczestniczyła w szkołach jesiennej i zimowej Instytutu Tertio Millenio oraz w Tertio Millenio Seminar on the Free Society. Prowadziła również konferencję w ramach projektu NCK i Centrum Myśli Jana Pawła II pt. „Kultura pamięci. 100-lecie urodzin Jana Pawła II”.