Pietryga Piotr

Piotr Pietryga w latach 2015-2018 student historii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu – licencjat, historia XVIII wieku. W 2018 roku rozpoczął studia magisterskie z teologii. Od 2021 roku studiuje jednocześnie teologię i historię.

Obecnie zajmuje się badaniami z zakresu archiwistyki i XIX wieku. W ramach teologii fascynuje go osoba i nauczanie Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. W wolnym czasie jeździ na rowerze i lubi wędrówki po górach.