Porycka Hanna

Hanna niedługo kończy psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez 5 lat należała do Skautów Europy, gdzie organizowała zajęcia dla dzieci i młodzieży. Obecnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z duszpasterstwem studenckim. Hania interesuje się historią i filozofią.

Szczególnie ważna jest dla niej postać Edyty Stein. Uczestniczyła w dwóch Szkołach Zimowych prowadzonych przez Instytut Tertio Millennio. Od roku tańczy lindy hop i żegluje.