Pruś Jakub

Z Instytutem Tertio Millennio związałem się w 2013 roku, jeszcze jako młody student filozofii. Zainspirowany charyzmą o. Macieja brałem udział, najpierw jako uczestnik potem jako wolontariusz, w wielu wydarzeniach ITM, co dało mi sposobność poznać kilka inspirujących osób, które znacząco wpłynęły na moje życie.

Miałem też okazję opublikować z o. Maciejem kilka wywiadów i stawiać pierwsze kroki w środowisku naukowym i medialnym.

Dziś pracuję w Instytucie Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie, naukowo zajmuję się logiką i argumentacją. Angażuję się w różne przedsięwzięcia naukowe, np. organizuję cykliczną międzynarodową konferencję Christian Philosophy, która zrzesza filozofów (około)chrześcijańskich z całego świata. Prowadzę też kanał na portalu YouTubie poświęcony argumentacji.