Sanek Mirosław

Obecnie zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzednio pełnił obowiązki zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Został powołany na to stanowisko 17 stycznia 2018 r. przez Marszałka Sejmu RP na wniosek Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Mirosław Sanek urodził się 1 października 1979 r. w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Działalność zawodową rozpoczynał jako pracownik biur poselskich i senatorskich. Zajmował się przede wszystkim ochroną praw lokatorów kamienic prywatnych. Następnie pracował jako radca w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Biurze Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego.

Jako prawnik z ramienia Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich m. in. reprezentował nauczycieli w sprawach dyscyplinarnych i sądowych. W Ministerstwie Edukacji Narodowej pełnił rolę doradcy Ministra. Następnie objął funkcję szefa Gabinetu Politycznego. W ostatnim czasie zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest stałym współpracownikiem krakowskiego Ośrodka Myśli Politycznej. Przed powołaniem na stanowisko należał także do redakcji dwumiesięcznika Arcana.

Autor artykułów z zakresu prawa konstytucyjnego i ochrony danych osobowych.

Szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci. Z ITM związany od 2000 roku.