Woźniak Kamil

pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego, doktorant Polskiej Akademii Nauk.

W Instytucie Studiów Politycznych PAN przygotowuje dysertację dotyczącą strategicznego zarządzania państwem i programowania rozwoju. Specjalizuje się w zarządzaniu publicznym i filozofii politycznej.

Pełni funkcję pełnomocnika Wojewody ds. polityki publicznej i rozwoju regionalnego. Odpowiada za analizę i koordynację kluczowych rządowych programów inwestycyjnych na terenie województwa, w tym m.in. Funduszu Dróg Samorządowych, Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021- 2024. Jest członkiem Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Podczas pierwszej fali pandemii Covid-19 z ramienia Wojewody koordynował pracę służb sanitarnych na Dolnym Śląsku. Był współautorem procedur dotyczących procesu przetwarzania i przekazywania informacji dotyczących osób zakażonych, ozdrowionych i zgonów. Odpowiedzialny także za  usprawnianie funkcjonowania Poradni Covid-owych.

Od grudnia 2020 r. pełni funkcję Pełnomocnika Wojewody ds. szczepień, w ramach której zarządza zespołem ds. realizacji Narodowego Programu Szczepień na Dolnym Śląsku.

Już w czasie studiów rozpoczął działalność w organizacjach pozarządowych. W Klubie Jagiellońskim zorganizował szereg seminariów i wydarzeń, w Instytucie Tertio Miellonnio organizował seminaria z Maciejem Ziębą OP z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej. Jest absolwentem Ekonomii ze specjalnością Finanse publiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a także Filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zainteresowany polityką, filozofią i literaturą. Wolne chwile spędza na pochłanianiu książek i bieganiu.