Finansowanie lub dofinansowanie zadania publicznego z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Nazwa programu: Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
Nazwa zadania publicznego: Zaangażowanie obywatelskie Instytutu Tertio Millennio.
Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania publicznego: 139 000,00 zł.
Opis zadania publicznego: Projekt zakłada stworzenie medium obywatelskiego w ramach, którego publikowane będą podcasty i artykuły. Grupą docelową są młodzi. Głównym zadaniem będzie kreowanie płaszczyzny do refleksji na tematy społeczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe dla młodych.