Georgia’s Struggle Against Russian Imperialism

Nowy odcinek podcastu Światła Miasta

Gruzja po raz kolejny znajduje się w strefie zagrożenia rosyjskim imperializmem. Niedawno uchwalona ustawa “o zagranicznych agentach” zawetowana szczęśliwie przez prezydent Salome Zourabichvili była próbą ograniczenia kontaktów gruzińskiego społeczeństwa z Zachodnimi organizacjami oraz, zdaniem gościa, mogła stanowić przyczynek do konfrontacji z USA o drugim dnie. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Krzysztofa Koniecznego z Giorgim Labadze.

Georgia once again finds itself in the zone of threat from Russian imperialism. The recently passed “foreign agents” law, fortunately vetoed by President Salome Zourabichvili, was an attempt to limit Georgian society’s contacts with Western organizations and, according to our guest, could have led to a deeper confrontation with the USA. We invite you to listen to the conversation between Krzysztof Konieczny and Giorgi Labadze.

Przekaż darowiznę Fundacja Instytut Tertio Millennio jest organizacją non-profit. Każdego roku wspieramy rozwój intelektualny setek młodych z całej Polski, w duchu nauczania św. Jana Pawła II. Dzięki Twojemu wsparciu możemy się rozwijać i realizować kolejne projekty, służące młodemu pokoleniu. Dziękujemy za każdą wpłatę i zachęcamy do regularnej pomocy!
Giorgi Labadze
Giorgi LabadzeAbsolwent Tertio Millennio Seminar on the Free Society w 2023 roku. Uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie prawa w 2018 roku. Posiada również tytuł magistra amerykanistyki, a obecnie jest doktorantem amerykanistyki. Wykłada na Uniwersytecie Państwowym w Tbilisi w Gruzji i uczy w American International High School w tym samym mieście. Interesuje się pojawieniem się nacjonalizmu w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jego głównym zainteresowaniem jest polityka. Zależy mu na lepszej wymianie kulturalnej i politycznej między Europą Wschodnią i Zachodnią a Stanami Zjednoczonymi.
Krzysztof Konieczny
Krzysztof KoniecznyAbsolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją w zakresie historii USA. Obecnie kontynuuje studia na drugim kierunku historycznym oraz aktywny członek Studenckiego Koła Naukowego Historyków oraz Franciszkańskiego Duszpasterstwa Akademickiego. Zaangażowany w rekonstrukcję historyczną Wojska Polskiego, zafascynowanymi pieszymi wędrówkami długimi i krótkimi oraz amerykańską kinematografią.