• Freta 10, Warszawa
  • 15.12.2023 19:00

Boże Narodzenie – historia prawdziwa.

Kiedy urodził się Jezus?

Żydzi nie obchodzili urodzin. Dionizy Mniejszy w 525 r., za pontyfikatu papieża Jana I, wykonał tablicę paschalną, która miała służyć do wyznaczania daty Wielkanocy. W tablicy przyjął za datę narodzin Jezusa 753 r. od założenia Rzymu. Święto to po raz pierwszy było obchodzone w Betlejem, gdzie narodził się Jezus Chrystus, dopiero w 328 roku. Od połowy IV w. jest potwierdzone obchodzenie Bożego Narodzenia w Rzymie przez papieży. I błyskawicznie święto to rozpowszechniło się w chrześcijańskim świecie, choć żaden z papieży nie nakazywał go obchodzić.

25 grudnia, wbrew powtarzanym opiniom, nie był dniem narodzin Mitry. Nie był w tym dniu jakoś bardzo rozpowszechniony kult słońca. Gdyby chrześcijanie chcieli schrystianizować jakieś święto pogańskie, to by znaleźli wiele innych świąt. Z tym mitem oraz innymi wyobrażeniami dotyczącymi zbliżającego się Bożego Narodzenia porozmawiamy z Księdzem Profesorem Józefem Naumowiczem.

Prelegenci

  • W latach 1975-1978 studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracował z warszawskim Studenckim Komitetem Solidarności i został w związku ze swoją działalnością usunięty z akademika przez władze uczelni. W 1980 r. wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, a 2 czerwca 1985 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1993 r. obronił pracę doktorską „Wczesnochrześcijańscy pisarze aleksandryjscy w Bibliotece Focjusza” na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2000 r. obronił rozprawę habilitacyjną „Geneza chrześcijańskiej rachuby lat. Historyczno-teologiczne podstawy systemu Dionizego Mniejszego” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Birytualista, od 2016 r. jest duszpasterzem ormiańskokatolickiej parafii centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku w Warszawie.

    Józef Naumowicz

Rejestracja

https://forms.gle/sbVLTL41UzqKKESWA