• Pl. Dominikański 2, 50-159 Wrocław
  • 30.11.2023 19:00

Chrześcijańskie formy patriotyzmu: spojrzenie na dokument sześć lat później

Sześć lat temu, w 2017 oku Episkopat Polski przyjął dokument sporządzony przez Radę ds. Społecznych KEP. Opisuje on prawidłową relację chrześcijanina względem ojczyzny, którą nazywa „patriotyzmem”; zestawia ją z negatywną, wypaczoną postawą opisywaną jako „nacjonalizm”. Był dokumentem wzbudzającym emocje – wydaje się bowiem, że opracowanym definicjom przypisał własne znaczenia. Proponujemy odświeżone spojrzenie na dokument Episkopatu i stawiane w nim tezy; polemika nt. definiowania nacjonalizmu i patriotyzmu, które zostały w dokumencie zantagonizowane i przedstawione jako odpowiedniki złego i dobrego stosunku chrześcijanina do ojczyzny.

Spotkanie organizowane we współpracy z Fundacją Obserwatorium Społeczne.

Prelegenci spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy wobec gwałtownych przemian w globalnym pojmowaniu państwa i narodu dokument zachował aktualność – lub czy w ogóle aktualny był wychodząc.

Wydarzenie odbędzie się 30.11.2023 o godzinie 19:00 w Starym Refektarzu w klasztorze oo. Dominikanów, pl. Dominikański 2 (Wrocław).

Prelegenci

  • prof. PWT,  kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Politycznej PWT we Wrocławiu; członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN w kadencji 2015-2019. Ekspert ds. Katolickiej Nauki Społecznej i w zakresie badań społeczeństwa i postaw patriotycznych.

    o. dr hab. Kazimierz Papciak SSCC 
  • prof. UWr, główny specjalista Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu, członek Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych, Rady Kuratorów PAN i Rady Dyscyplin Naukowych UWr. Specjalista w zakresie polskiej myśli politycznej, w tym idei narodowych i chadeckich.

    prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

Rejestracja