• Kraków, Sławkowska 14 - Instytut Myśli Józefa Tischnera
  • 17.11.2023 17:00

Harcerstwo – wychowanie obywatela czy chrześcijanina?

Szanowni Państwo,

Z radością zapraszamy na kolejny panel dyskusyjny w Krakowie Instytutu Tertio Millennio oraz Instytutu Myśli Józefa Tischnera. pt. „Harcerstwo – wychowanie obywatela czy chrześcijanina?” W którym uczestniczyć będą przedstawiciele trzech największych organizacji harcerskich i skautowych w Polsce – ZHP, ZHR i Skautów Europy.

Spotkanie odbędzie się 17 listopada o godz. 17:00, w Instytucie Myśli Józefa Tischnera przy ul. Sławkowskiej 14 (I piętro).

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać drogą mailową lub poprzez formularz poniżej.

Harcerstwo – wychowanie obywatela czy chrześcijanina? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć, podczas kolejnego, listopadowego panelu dyskusyjnego, przedstawiciele ZHR, ZHP i Skautów Europy – trzech głównych organizacji harcerskich działających obecnie w Polsce. Co mają ze sobą wspólnego, czym się od siebie różnią? Jak ich członkowie patrzą na kwestię wychowania młodzieży? Porozmawiamy również o tym jakie były początki harcerstwa w Polsce i jak na przestrzeni lat zmieniały się relacje organizacji harcerskich z kościołem, oraz podejmiemy kwestię aktualności wychowania w duchu harcerskim i charakteru jaki powinno ono przyjmować.

Na te i wiele innych pytań pomogą odpowiedzieć nam:

harcmistrz Szymon Helbin HR – w latach 2017-2021 drużynowy w Krakowie, a następnie asystent naczelnika Skautów Europy w Polsce. Obecnie hufcowy 1. Hufca Krakowskiego (do którego należą męskie jednostki w mieście). Prywatnie absolwent matematyki, pracujący w Fundacji Wspierania Ideii Marii Montessori „Ziarnko Maku” w Krakowie, gdzie w Szkole Podstawowej uczy matematyki i informatyki. Pasjonat nauk o wychowaniu i rodzinie, historii, wieczny student (obecnie zgłębiający tajniki teologii), tutor.

harcmistrz Michał Sternicki HR – Aktualnie Wicenaczelnik i Szef Szkoły Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy. Szczęśliwy mąż i ojciec trójki, od niedawna dorosłych dzieci.Absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Ignatianum. Wychowany w krakowskich nurtach harcerstwa niepokornego: Szczep Słowiki, ZHP r.z. 1918 i ZHR. Muzyk, wychowawca, zuchmistrz, tutor, fundraizer, zapalony krakauer.

Ks. podharcmistrz Filip Pajestka – wstąpił do ZHP w 2000 roku, od 2009 jest instruktorem naszej organizacji. Był kolejno zastępowym, przybocznym, drużynowym zuchowym, przewodniczącym kręgu kleryckiego. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 2012 roku dalej czynnie działał w ZHP będąc początkowo kapelanem jednego z hufców, a obecnie jest kapelanem ZHP Chorągwi Krakowskiej. Pełni także funkcje zastępcy Naczelnego Kapelana ZHP. Jest członkiem Rady Chorągwi.

Zapraszamy także na nieformalne spotkanie z prelegentami w restauracji Chimera, w trakcie którego będzie można porozmawiać z gośćmi w kuluarach.

Rejestracja