• Sławkowska 14, 33-332 Kraków
  • 14.12.2023 17:00

Konflikt izraelsko-palestyński a idea wojny sprawiedliwej

Szanowni Państwo,

Z radością zapraszamy na kolejny panel dyskusyjny w Krakowie Instytutu Tertio Millennio i Instytutu Myśli Józefa Tischnera pod tytułem „Konflikt izraelsko-palestyński a idea wojny sprawiedliwej” Spotkanie odbędzie się 14.12.2023 w Instytucie Myśli Józefa Tischnera przy ul. Sławkowskiej 14 w Krakowie (1 piętro).

W trakcie spotkania porozmawiamy o kolejnym konflikcie w krajach Lewantu, z perspektywy idei wojny sprawiedliwej, humanitaryzmu, etyki i pokoju. Ze względu na ogromne ofiary cywilne, skupimy się przede wszystkim nad zasadami humanitaryzmu działań wojennych, które nie są przestrzegane, mimo że żyjemy w XXI wieku. Zastanowimy się z czego on wynika? Dlaczego, mimo apelów Kościoła, państw i organizacji międzynarodowych i humanitarnych, nadal dokonuje się ataków na cywilne budynki i dokonuje się masowych mordów?

Porozmawiamy również o historii konfliktu na linii Izrael-Autonomia Palestyńska, który z przerwami trwa już sto lat, a rozpoczął się jeszcze zanim powstało państwo Izrael. Postaramy się także odpowiedzieć na pytanie czy jest możliwe sensowne rozwiązanie tego konfliktu, czy jednak zaszłości historyczne i światopoglądowe są tak silne, że zamknięcie tego konfliktu jest trudne, czy też zgoła niemożliwe.

Zapraszamy także na nieformalne spotkanie z prelegentami w restauracji Chimera ok. godziny 18.30-19.00, w trakcie którego będzie można porozmawiać z prelegentami w kuluarach.

Prelegenci

  • prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalista teologii fundamentalnej, od 2006 r. dyrektor polskiej sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie, od 2020 r. dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW, pomysłodawca i inicjator Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, wielokrotnie nagradzany za pracę naukową, zaangażowanie w dialog międzyreligijny i działalność humanitarną na rzecz prześladowanych chrześcijan

    Ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło
  • Urodzona w 1987 r. w Krakowie. Dziennikarka, stała współpracowniczka Tygodnika Powszechnego” z Izraela, redaktorka naczelna polskojęzycznego wartalnika społeczno-kulturalnego w Izraelu „Kalejdoskop”. Autorka książki Polanim. Z Polski do Izraela”, współautorka antologii „Przecież ich nie zostawię. żydowskich opiekunkach w czasie wojny” oraz – wraz z ks. Adamem Bonieckim – książki „W Ziemi Świętej”. Nominowana do Nagrody „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej w 2015 r. Studiowała w Krakowie, Berlinie i Tel Awiwie. W Izraelu mieszka od 2014 r.

    Karolina Przewrocka-Aderet
  • Polski dziennikarz, a także pisarz, publicysta oraz poeta. Aktualnie pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Pracował jako dziennikarz dla "Czasu Krakowskiego";, a także działał w roli eportera śledczego "Gazety Polskiej". Przez pewien czas był korespondentem wojennym na Bałkanach. Organizował także konwoje z pomocą dla ofiar wojny w Kosowie. Przez wiele lat współpracował z telewizją TVN, będąc reporterem programu "Superwizjer". Wspólnie z Przemysławem Wojciechowskim przygotowali cykl reportaży dotyczących współczesnego oblicza terroryzmu, zatytułowanych "Tragarze śmierci";. Na ich podstawie opracowali także książkę "Tragarze śmierci. Polskie związki ze światowym terroryzmem", która ukazała się drukiem w 2010 roku. Odebrał nagrodę Grand Press 2004 w kategorii Dziennikarstwo śledcze za materiały telewizyjne "Mafia paliwowa 1 i 2"

    Witold Gadowski

Rejestracja