• Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
 • 14.05.2024 17:00

Między religią a liberalizmem. Prawa człowieka wobec konfliktu światopoglądów

Prawa człowieka są jedną z najważniejszych zdobyczy społeczeństwa. Wynikają z przyrodzonej ludzkiej godności, przysługują każdemu bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie czy przekonania polityczne. Stały się przedmiotem wielu dokumentów międzynarodowych, takich jak Karta Narodów Zjednoczonych czy Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Poszanowanie godności ludzkiej uważa się za podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie.

Jednakże dyskusja o prawach człowieka zawsze była uwikłana w rywalizację światopoglądów i systemów politycznych. Wraz ze zmianami kulturowymi obserwujemy kolejne próby redefiniowania podstawowych praw. Konserwatyści wskazują na chrześcijańskie korzenie praw człowieka, liberałowie zaś na źródła oświeceniowe, a ta różnica łączy się z różnym myśleniem o człowieku i świecie.

Na międzynarodowym panelu dyskusyjnym organizowanym przez Instytut Tertio Millennio, wydawnictwo „W drodze” i IDEAS Lab, podejmiemy próbę udzielenia odpowiedzi na pytania: Czy prawa człowieka stały się narzędziem do narzucania poglądów? Czy da się połączyć ideę laickości z prawem do wolności wyznania? Gdzie są granice wolności słowa?

W trakcie trwania panelu dyskusyjnego zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Spotkanie poprowadzi dr Maria Ciostek.

Prelegenci

 • george-weigel

  Wybitny amerykański filozof, teolog katolicki, jeden z najpoważniejszych komentatorów życia religijnego i publicznego, Distinguished Senior Fellow w EPPC. Napisał kilkanaście książek na temat nauki społecznej Kościoła oraz moralnych podstaw polityki i ekonomii. Autor najbardziej znanej biografii papieża Jana Pawła II pt. „Świadek nadziei”. Współzałożyciel i współorganizator szkoły letniej Tertio Millennio Seminar on the Free Society. W 2024 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

  Prof. George Weigel
 • Weiler

  Uznany specjalista od prawa międzynarodowego i konstytucjonalista, wykładowca na New York University School of Law, rektor Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Znacząco wpłynął na kształt prawny Unii Europejskiej. Współpracował przy traktatach z Maastricht i Amsterdamu, doradzał przy opracowywaniu europejskiej konstytucji. W 2010 r. zwycięsko reprezentował Włochy w słynnej sprawie Lautsi vs. Italy. Autor książki „Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?”. W 2022 r. został laureatem Nagrody Ratzingera.

  Prof. Joseph H.H. Weiler

Współorganizatorzy

Rejestracja