• Sławkowska 14, 33-332 Kraków
 • 05.10.2023 17:00

Spotkanie dyskusyjne – Ofiara czy uczta, czyli istota Liturgii

Z radością zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim panel dyskusyjny Instytutu  Tertio Millennio, pisma Christianitas oraz Instytutu Myśli Józefa Tischnera. pt. „Ofiara czy uczta? Czyli istota liturgii”

Spotkanie odbędzie się 5 października o godz. 17:00, w Instytucie Myśli Józefa Tischnera przy ul. Sławkowskiej 14 (I piętro).

Soborowa Konstytucja o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium określiła liturgię „szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem źródłem, z którego wypływa cała jego moc”. Jednocześnie od czasów posoborowej reformy wśród katolików trwają mniej lub bardziej zażarte spory odnośnie do kształtu liturgii, sposobu jej sprawowania, charakteryzującej ją zmienności (nowatorstwa) vs niezmienności (tradycyjności), jej zorientowania na wspólnotę („uczta”) vs teocentryczności („ofiara”) i wielu innych jej wymiarów. Czy wiemy w ogóle czym liturgia jest, a jeśli tak, to skąd? Czy Kościół katolicki znajduje się w stanie wojny liturgicznej, a jeśli tak, to jakie są tego konsekwencje? Czy możliwe jest współistnienie różnych „trybów” i „odmian” liturgii, czy też stanowi ono wyraz chaosu i potencjalne zagrożenie rozłamem? Czy wszystkie te spory stanowią problem czysto zachodni, związany ściśle z rytem rzymskim, czy też dotyczą również katolickich rytów wschodnich? Jakie rozumienie i praktyka liturgii miałyby szansę je zakończyć?

Prelegenci

 • Dominikanin, doktor nauk teologicznych (Obronił rozprawę doktorską pt. „Analiza ordo missae maioris altaris według rytu dominikańskiego w XIII wieku” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.), rekolekcjonista, duszpasterz, od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze. W latach 2005-2010 dyrektor, a od przekształcenia w fundację – prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny (2010-2016). Wykładał szereg przedmiotów poświęconych liturgii w ramach m.in.: Dominikańskich Szkół Wiary, Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, Studium Dominicanum, Wrocławskiego Studium Liturgiczno-Wokalnego. Ponadto prowadził zajęcia dydaktyczne i formacyjne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów. Jest autorem licznych artykułów w mediach ogólnopolskich, regionalnych i katolickich, m.in.: miesięcznik „W drodze”, „List”, „Teofil”, „Presje”, „Pastores”, „Rzeczpospolita”.

  Tomasz Grabowski OP
 • Prezbiter Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej, Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, proboszcz parafii greckokatolickiej w Lublinie, prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, członek Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie, sekretariatu Kapituły im. bł. Emiliana Kowcza. Współpracuje z Ukraińskim Uniwersytetem Katolickiego we Lwowie, Uniwersytetem św. Pawła w Ottawie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Zajmuje się porozumieniem oraz dialogiem religijno-kulturowym, ratuje od zapomnienia zabytki sztuki sakralnej na styku tradycji wschodniej i zachodniej. Publikuje na łamach wielu czasopism i udziela wywiadów z zakresu duchowości liturgiki i kultury pogranicza w programach i reportażach radiowych i telewizyjnych.

  Ks. mitrat dr Stefan Batruch
 • Przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra, naczelnik Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej, duszpasterz Klasycznego Rytu Rzymskiego

  ks. Marcin Kostka
 • Doktor religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Swojego czasu zajmował się głównie kulturą wczesnochrześcijańską (przede wszystkim kwestiami relacji orto- i heterodoksji oraz rozwojem tradycji i imaginarium), potem zaś jego zainteresowania skręciły gwałtownie w stronę liturgii chrześcijańskiej (głównie zachodniej) i możliwości jej badania z perspektywy antropologicznych teorii rytuału. Aktualnie zajmuje się XX-wiecznymi reformami liturgicznymi jako zmianami rytualnymi i ich wpływem na kształt współczesnego katolicyzmu. Autor wielu publikacji, w tym dwóch książek poświęconych aspektom myśli i działalności polemicznej Ireneusza z Lyonu oraz szeregu artykułów opublikowanych m.in. w Studia Religiologica, Vox Patrum, Forum Philosophicum.

  Dr Tomasz Dekert

Partnerzy wydarzenia

Rejestracja