• Brzozowa 75, 05-080 Laski
  • 22.09.2023 17:00

Spotkanie w Laskach

Spotkanie w Laskach odbędzie się w dniach 22-24.09.2023. Będzie ono dotyczyło trwającego XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów oraz adhortacji Christifideles Laici.

Prelegenci

  • ks. Mirosław Tykfer
  • ks. dr Matteo Campagnaro

Rejestracja