• Słowackiego 8, 05-510 Konstancin-Jeziorna
 • 11.02.2024 00:00

LV Szkoła zimowa Instytutu Tertio Millennio

Idea

Ideą Szkoły Zimowej jest przybliżenie studentom oraz doktorantom Katolickiej Nauki Społecznej, dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej wśród ludzi młodych oraz rozwijanie debaty nad ważnymi problemami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi. W jej trakcie Uczestnicy będą mieli także możliwość podniesienia swoich kompetencji w zakresie sztuki argumentacji i retoryki. Naszym celem jest dotarcie do szerokiego grona młodych ludzi, którzy będą mieli wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach.

LV Szkoła Zimowa

11-16 lutego 2024 r.

Program

Poprzez swoją formułę, na którą składają się wykłady, zajęcia warsztatowe i dyskusje, Szkoła stała się swoistą płaszczyzną konfrontacji poglądów i zdobywania wiedzy.

W programie Szkoły znajdują się:

 • Ponad 10 godzin wykładów, konwersatoriów oraz warsztatów prowadzonych przez uznanych specjalistów.
 • Debata oksfordzka – tradycyjny element Szkół Zimowych Instytutu Tertio Millennio. Z definicji, debata ma na celu przygotować jej uczestników do wystąpień publicznych przed większym audytorium. Jest to umiejętność niezbędna każdej osobie działającej publicznie. Spotyka się ona bowiem z koniecznością zaprezentowania swojego stanowiska, lub stanowiska swojej organizacji, na forum publicznym. Ponadto zaproponowany sposób debatowania uczy jasnej, konkretnej i rzeczowej argumentacji w trakcie dyskusji.

Wśród prelegentów m. in.:

 • prof. Hanna Suchocka
 • dr hab. Dobrochna Bach- Golecka
 • dr hab.Cezary Kościelniak
 • dr hab. Paweł Skibiński
 • dr Krzysztof Mazur
 • prof. Zbigniew Stawrowski
 • dr  Piotr Dardziński 
 • dr hab. Sławomir Sowiński

 

Miejsce

W tym roku Szkoła Zimowa organizowana przez Instytut Tertio Millennio odbędzie się w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym ,,Dobry zakątek” w Konstancinie-Jeziornie.

Dzięki temu uczestnicy mogą odpocząć od miejskiego zgiełku, korzystać z uroków odrestaurowanego neogotyckiego ośrodka formacyjno-wypoczynkowego, a także w komfortowych warunkach brać udział w wykładach.

Rekrutacja

Aplikacje na LV Szkołę Zimową przyjmowane będą tylko na podstawie niżej zamieszczonego formularza rekrutacyjnego.

Rekrutacja na Szkołę trwa do poniedziałku 15.01.2024 r., do godz. 23.59.

O wynikach rekrutacji kandydaci na Szkoły Zimowe zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową.

Przy wypełnianiu formularza prosimy o rzetelność i zamieszczenie informacji, które mogą mieć znaczenie w kontekście niniejszej rekrutacji. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza proszę dokładnie zapoznać się z jego strukturą i pytaniami. Proszę zauważyć, że nie istnieje możliwość zapisywania naniesionych w formularzu informacji.

Uwaga!: Uzupełniając formularz prosimy koniecznie wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe. Gdy nie mają Państwo odpowiedzi na któreś z pytań, proszę wpisać formułę “brak” lub “nie zastanawiałem(-am) się nad tym”. Pozostawienie jakiegoś pola niewypełnionego spowoduje, że niemożliwe będzie wysłanie formularza!

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Fundacji ARP

Prelegenci

 • Socjolog, historyczka idei. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka nagradzanej książki Filozofia publiczna Solidarności. Solidarność 1980-1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej.

  Elżbieta Ciżewska-Martyńska
 • W latach 2007–2012 i 2015–2018 prezes Klubu Jagiellońskiego. Były wiceminister rozwoju; pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Doktor nauk politycznych.

  Krzysztof Mazur
 • Od 2016 r. doktor habilitowana nauk prawnych od 2020 r. profesorka Uniwersytetu Warszawskiego. Obroniła również doktorat z nauk teologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2016-2018 pełniła funkcję sędziego ad hoc Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

  Dobrochna Bach-Golecka
 • Prezes Klubu Jagiellońskiego w latach 2018– 2023. Ekspert ds. społeczeństwa obywatelskiego Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i stały współpracownik czasopisma idei „Pressje”. Zaangażowany w szereg działań trzeciego sektora o charakterze parasolowym.

  Piotr Trudnowski
 • W latach 1992–1993 prezes Rady Ministrów, w latach 1997–2000 minister sprawiedliwości i prokurator generalny, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim od 2001 roku do 2013 roku. Dama Orderu Orła Białego, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Hanna Suchocka
 • Teolog kultury, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajmuje się dziedzictwem intelektualnym Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Ekspert Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

  Dominika Żukowska-Gardzińska
 • Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Redaktor i współautor książek: Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości (2003, wraz z Radosławem Zenderowskim) oraz Dzieci Soboru zadają pytania (1996). Członek Zespołu Laboratorium Więzi.

  Sławomir Sowiński
 • Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2010–2015 dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. W listopadzie 2023 jego książka Kościół wobec totalitaryzmów (1917–1989) została nagrodzona w ramach 14. Konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego w kategorii Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku

  Paweł Skibiński
 • Od 2016 r jest zastępcą redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, szef magazynu Plus Minus. W 2016 roku otrzymał nagrodę Grand Press w kategorii Publicystyka. Nominowany m.in. do Nagrody Kisiela, Nagrody Radia Zet im. A. Woyciechowskiego,MediaTorów, Nagrody Dobrego Dziennikarza.

  Michał Szułdrzyński

Rejestracja