Kategoria

Polska w witrażu

„Polska w witrażu” to kategoria publikacji, w której informujemy o ważnych, aktualnych problemach społecznych i politycznych w Polsce, patrząc na nie w świetle nauczania społecznego Kościoła i proponując rozwiązania. Kierujemy się roztropną troską o dobro wspólne, szukając uniwersalnej solidarności – ponad podziałami.