Projekty

» Projekty

Szkoła Zimowa

unikalne kilkudniowe seminarium poświęcone aktualnym wydarzeniom religijnym, kulturalnym i politycznym rozważanym w kontekście katolickiej nauki społecznej.

Konkurs Papieski

jeden z największych konkursów dotyczących wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Dotąd udział w konkursie wzięło ok. 35 000 osób.

Szkoła Letnia

poruszana zasadnicze zagadnienia współczesnej rzeczywistości demokratycznego kapitalizmu. Daje możliwość dokonania pogłębionej refleksji nad współczesną historią w świetle społecznej nauki Kościoła.

Dar na 100

Dar na 100 to projekt, którego celem jest stworzenie, w związku z 100. urodzinami Jana Pawła II", pomnika z serc i umysłów Polaków zbudowanego z inicjatyw modlitewnych i charytatywnych, naukowych i artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych wspierających owo duchowe dziedzictwo.

Szkoła Wrześniowa

tygodniowe seminarium poświęcone Katolickiej Nauce Społecznej, odbywające się corocznie końcem września w Wadowicach.

Spotkania w Laskach

 inicjatywa środowiska osób związanych z działalnością Instytutu Tertio Millennio. Zjazdy mają formę weekendowych spotkańo charakterze integracyjnym oraz modlitewnym.

Tertion

coroczne zjazdy formacyjno-integrujące dla wolontariuszy, sponsorów i przyjaciół Instytutu.