Zespół

» Zespół

Założyciel Instytutu Tertio Millennio

o. Maciej Zięba

ur. 1954, zm. 31.12.2020r., dominikanin, doktor filozofii, znawca nauczania społecznego Kościoła, założyciel i ogromnie zaangażowany prezes Instytutu Tertio Millennio do ostatnich chwil życia. Ukończył fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim, był wiceprezesem Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, katechetą, od lat 70. działaczem opozycji, doradcą Zarządu Regionu Dolny Śląsk „Solidarności” (1980–1981), redaktorem „Tygodnika Solidarność”. W latach 1998–2006 był prowincjałem polskich dominikanów. Autor wielu książek, m.in. Demokracja i anty-ewangelizacja, Niezwykły pontyfikat, Papieże i kapitalizm, Biel z dodatkiem czerni, Nieznane, niepewne, niebezpieczne? Szkic o Europie. Mieszka we Wrocławiu.

Jan Jaśkowiak

Absolwent Dyplomacji Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Master of Business Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W Instytucie Tertio Millennio działa od kilku lat. Koordynator projektu "Dar na Stulecie" związanego 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II. Pracował jako ratownik wodny oraz instruktor pływania. Od 2014 r. Radny Rady Miejskiej w Świdnicy. Prezes Stowarzyszenia Dla Dobra Publicznego. Pełni funkcję Wiceprezesa Instytutu Tertio Millennio.

Paweł Kierakowicz

koordynator projektów w Instytucie Tertio Millennio, student Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, radny jednostki pomocniczej Gminy Wrocław, Prezes Zarządu Akademii Samorządów Uczniowskich. Interesuje się systemami politycznymi oraz rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i polityką społeczną. Z zamiłowaniem podróżuje.

Monika Woźniak

W tym roku ukończyła studia inżynierskie na kierunku Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Z Instytutem związana od roku czasu. Koordynator projektów w Instytucie Tertio Millennio. Zaangażowana w posługę we wspólnocie Ruch Światło-Życie. Interesuje się działalnością społeczną oraz przedmiotami o ścisłej tematyce. Zainteresowania to sport, muzyka i taniec.