Zespół

» Zespół

o. Maciej Zięba

ur. 1954, dominikanin, doktor filozofii, znawca nauczania społecznego Kościoła, założyciel i prezes Instytutu Tertio Millennio. Ukończył fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim, był wiceprezesem Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, katechetą, od lat 70. działaczem opozycji, doradcą Zarządu Regionu Dolny Śląsk „Solidarności” (1980–1981), redaktorem „Tygodnika Solidarność”. W latach 1998–2006 był prowincjałem polskich dominikanów. Autor wielu książek, m.in. Demokracja i anty-ewangelizacja, Niezwykły pontyfikat, Papieże i kapitalizm, Biel z dodatkiem czerni, Nieznane, niepewne, niebezpieczne? Szkic o Europie. Mieszka we Wrocławiu.

Anna Janczyk

ur. 1992 r. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Interesuje się historią Polski XX wieku, dialogiem międzykulturowym i edukacją nieformalną. Śpiewa w chórze uniwersyteckim. Zaangażowana w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Pełni funkcję Wiceprezesa Instytutu Tertio Millennio oraz dyrektora biura ITM  w Krakowie.

Paweł Kierakowicz

koordynator projektów w Instytucie Tertio Millennio, student Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, radny jednostki pomocniczej Gminy Wrocław, Prezes Zarządu Akademii Samorządów Uczniowskich. Interesuje się systemami politycznymi oraz rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i polityką społeczną. Z zamiłowaniem podróżuje.

Jan Jaśkowiak

Absolwent Dyplomacji Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Master of Business Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W Instytucie Tertio Millennio działa od kilku lat. Koordynator projektu "Dar na Stulecie" związanego 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II. Pracował jako ratownik wodny oraz instruktor pływania. Od 2014 r. Radny Rady Miejskiej w Świdnicy. Prezes Stowarzyszenia Dla Dobra Publicznego.